Kiedy opłaca się zapłacić podatek?

Dodał

18.budowaBywa, że realizując transakcję sprzedaży nieruchomości bardziej opłaca się zdecydować na odprowadzenie podatku, niż wybrać opcję ze zwolnieniem. Możliwość wyboru istnieje wyłącznie wtedy, gdy zarówno sprzedawca, jak i kupujący są czynnymi podatnikami VAT.

Przedsiębiorca nabył latem 2009 roku nowowybudowaną halę magazynową. Po miesiącu rozpoczął jej użytkowanie (jedynie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą). Hala kosztowała 1000 000zł  plus 230 000zł VAT.

Nabywca mógł odliczyć i odliczył wówczas podatek VAT. W trakcie użytkowania nie przeprowadzał modernizacji, ani rozbudowy hali. We wrześniu 2014 roku sprzedał magazyn (czynnemu podatnikowi VAT) za kwotę netto 800 000zł.

W omawianym przypadku istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43,ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług [Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.].

Strony mogą się zdecydować, lub nie na opodatkowanie transakcji. Taki wybór mają oczywiście tylko, jeśli obie są czynnymi podatnikami VAT.

Opcja ze zwolnieniem z opodatkowania
Przy takim wyborze sprzedający musi skorygować częściowo kwotę odliczenia. Jako, że sam kupił halę w 2009 roku, a sprzedał ją w 2014, to musi dokonać korekty kwoty będącej 5/10 podatku odliczonego w 2009 w momencie zakupu. Toteż w deklaracji VAT-7 za wrzesień (lub VAT-7K za III kwartał 2014 roku, jeśli rozlicza się kwartalnie) powinien wykazać wartość 115 000zł, która zmniejszy sumę, jaką pozyska w wyniku sprzedaży, czyli „na rękę” zostało mu 685 000zł.

Ze strony nabywcy sytuacja wygląda następująco: płacił on 800 000zł za magazyn. A jako, że transakcja zwolniona była z VAT, musiał uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2 procent od kwoty transakcji, czyli 16 000zł.

Opcja z opodatkowaniem transakcji
W takich okolicznościach sprzedawca naliczył VAT w kwocie 184 000zł – czyli wartość transakcji wyniosła 984 000zł brutto. Wypełniając deklarację VAT-7 za wrzesień 2014 (bądź VAT-7K za trzeci kwartał 2014) wykazał i odprowadził podatek należny w kwocie 184 000zł. Sumę tę jednak otrzymał od nabywcy, więc faktycznie w kieszeni zostało mu 800 000zł. Zatem nie traci na kwocie odliczenia, którą musiałby przekazać fiskusowi, gdyby wybrał rezygnację z opodatkowania.

Nabywca tymczasem również nie jest stratny, bo chociaż musiał zapłacić za halę więcej – 984 000, a nie 800 000, to nie musi płacić 2 procent podatku od czynności cywilnoprawnych, a jako czynny podatnik VAT będzie mógł sobie odliczyć podatek później, jeżeli w deklaracji wykaże nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

Zatem dokonując transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości warto przeanalizować różne rozwiązania, ponieważ może się okazać, że decyzja o odprowadzeniu podatku będzie wbrew pozorom bardziej korzystna ekonomicznie.

Źródło: BIULETYN VAT, nr 22 (220) /2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *