Czy podatek od nieruchomości będzie dotyczyć obiektów tymczasowych?

Dodał

11.kioskNajwyższy Sąd Administracyjny pracuje nad uchwałą mającą doprecyzować, czy należy odprowadzać podatek od nieruchomości od obiektów takich, jak hale namiotowe, kontenery, czy kioski.

NSA ma przed sobą niełatwe zadanie – musi orzec, czy budowlany obiekt tymczasowy to budowla zgodnie z treścią ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010, nr 95, poz. 613 ze zm.). Jeśli stwierdzi, że nie – od obiektów tego typu nie trzeba będzie odprowadzać w ogóle podatku. Jeśli Najwyższy Sąd Administracyjny uzna jednak obiekty tymczasowe za budowle, będzie z tego wynikać konieczność uiszczania podatku liczonego od wartości obiektu (może to być do 2% tej wartości rocznie).

Podatek od nieruchomości narzucany na budowle na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmuje obiekty budowlane definiowane zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. 2010, nr 243, poz. 1623 ze zm.).

W rozumieniu prawa budowlanego (art. 3, pkt.5) za tymczasowe obiekty uznaje się takie, których czas przewidywanego użytkowania jest krótszy niż ich trwałość techniczna, wobec których istnieją plany rozbiórki, bądź przeniesienia do innej lokalizacji. Tymczasowymi obiektami są również takie, które nie są połączone z gruntem w sposób trwały, czyli kioski uliczne, pawilony sprzedażowe i wystawowe, powłoki pneumatyczne, przekrycia namiotowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, a także strzelnice.

Trudno domniemywać, jaką decyzję podejmie Najwyższy Sąd Administracyjny, ponieważ dotychczasowe orzeczenia różnych składów NSA nie były jednolite. Przykładowo wyrok z 8 listopada 2011 ( sygn.. akt. II FSK 764/10) przyznawał, iż tymczasowy obiekt budowlany nie powinien być uznany za obiekt budowlany, skoro nie ma o nim wprost takiego zapisu w art. 3, pkt 1 prawa budowlanego. A jednocześnie w jednym z orzeczeń NSA uznał za budowle, w kontekście opłaty podatku od nieruchomości, urządzenia reklamowe (wolnostojące, na stałe związane z podłożem) – wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2012 (sygn.. akt. II FSK 1405/10).

Uznanie tymczasowego obiektu za podlegający opodatkowaniu od nieruchomości nie oznacza jeszcze, że konieczne będzie odprowadzenie podatku – jak podpowiada dr Bogumił Pahl (Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie). W sytuacji bowiem, kiedy zostanie on rozebrany przed 1 stycznia roku następującego po jego postawieniu – nie zaistnieje obowiązek podatkowy. Taki przypadek dotyczyć może np.: hal namiotowych, pod którymi odbywa się handel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *