Jak budować, to tylko w Toruniu!

Dodał

18.budowaWybudowany po 1 stycznia 2014 roku dom jednorodzinny zwolniony będzie z podatku od nieruchomości. I tak przez 6 lat. Ale tylko dla mieszkańców Torunia.

Rada miejska w Toruniu, aby zachęcić do kupowania działek w mieście i zapobiec dalszemu spadkowi liczebności mieszkańców, uchwaliła kilka dni temu zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób, które wybudują domy jednorodzinne  na terenie Torunia. Preferencja ma dotyczyć  okresu między 1 stycznia przyszłego roku, a 31 grudnia 2020 i obejmować właścicieli nieruchomości, których budowę ukończono, lub rozpoczęto ich użytkowanie (nawet tylko częściowe) przed ostatecznym wykończeniem. Trwać ma ona przez 6 lat od 1 stycznia roku, w którym udzielono zwolnienia.

Warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia:

  • Podatnik ukończy budowę domu jednorodzinnego, albo rozpocznie jego użytkowanie przed zakończonymi pracami wykończeniowymi między 1 stycznia 2014, a 31 grudnia 2020 roku.
  • Złoży wniosek o przyznanie zwolnienia.
  • Złoży dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
  • Przedstawi kserokopię zaświadczenia o zakończeniu budowy złożonego w stosownym organie, bądź kopię pozwolenia na użytkowanie budynku.
  • Przekaże informację w związku z podatkiem od nieruchomości na formularzu IN-1.

 

Zwolnienie natomiast wygasa, gdy:

  • Upłynie 6 lat od momentu uzyskania zwolnienia.
  • Właściciel sprzeda lokal, lub w inny sposób utraci tytuł prawny do nieruchomości
  • Nieruchomość zostanie zajęta pod działalność gospodarczą.

 

Rada miasta poza zwiększeniem zaludnienia i w konsekwencji wzrostem wpływów z PIT spodziewa się również podwyższenia przychodów, kiedy po wygaśnięciu preferencji zwiększą się wpłaty podatku od nowowybudowanych nieruchomości.

Podobne rozwiązanie wprowadziła podlaska gmina Michałowo, która jako pierwsza w Polsce w ten sposób zdecydowała się zachęcać do budowania na jej obszarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *