Organizacja konkursu dla dzieci może stanowić uzasadnienie dla odliczenia VAT

Dodał

12.rysunek)Od wydatków marketingowych związanych z przeprowadzeniem konkursu w szkołach można odliczyć podatek, gdyż jako marketingowe wiążą się z działalnością podlegającą opodatkowaniu.

Firma dystrybuująca prąd zleciła na Lubelszczyźnie zorganizowanie konkursu plastycznego „Maluj z energią”. Jego celem było pogłębienie wiedzy nt. właściwego użytkowania urządzeń elektrycznych wśród najmłodszych. Miał też bezpośredni związek z kształtowaniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Będąc płatnikiem VAT, firma zlecała podwykonawcy zorganizowanie konkursu i przyjmowała faktury za wykonaną pracę. W związku z tym wystosowała do izby skarbowej pismo z zapytaniem, czy z tego względu ma możliwość odliczenia podatku obrotowego (VAT) z takich dokumentów w oparciu o art. 86, ust.1 ustawy o VAT (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm).

Jej zdaniem byłoby to zgodne z prawem, ponieważ koszty przez nią ponoszone były związane z czynnościami  podlegającymi opodatkowaniu. Konkurs wiązał się z działalnością ze strefy społecznej odpowiedzialności biznesu mającą charakter inwestycji w kontakty z rozmaitymi podmiotami. A więc może wpływać na efekty prowadzonej działalności gospodarczej. Zwiększona świadomość prawidłowego korzystania z energii elektrycznej może zaś mieć  wpływ na niższą awaryjność, co zadecyduje o ograniczeniu całościowych kosztów.

Izba skarbowa nie przychyliła się do zdania spółki. Wg niej nie było bez- ani pośredniej zależności między kosztami zorganizowanego konkursu, a działalnością firmy podlegającą opodatkowaniu.

Przedsiębiorstwo zwróciło się następnie do WSA w Lublinie, który przyznał mu rację. W orzeczeniu stwierdził mianowicie, że izba nie uzasadniła w sposób wystarczający, czemu argumenty o pośrednim związku konkursu z  działalnością opodatkowaną są błędne.

NSA zgodził się również ze stanowiskiem firmy. W opinii Małgorzaty Niezgódki – Mendek (sędzia) sporne wydatki mając charakter marketingowy wiążą się bezpośrednio z działalnością opodatkowaną, toteż spółka jest uprawniona do odliczenia podatku z otrzymanych w związku z konkursem faktur.

Wyrok NSA, 13 listopada 2013 (sygn. akt I FSK 1606/12) jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *