Ulga za złe długi

Dodał

liczydło7W sytuacji, kiedy przedsiębiorca odprowadził już VAT należny od danej faktury, a klient odmawia jej przyjęcia i zapłaty, może skorzystać  z ulgi za złe długi, o ile zostaną spełnione określone warunki.

Nawet, jeżeli klient odmawia przyjęcia faktury za wykonaną usługę i zapłacenie wskazanej w dokumencie kwoty, przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za złe długi w odniesieniu do sumy udokumentowanej na tej fakturze. Najistotniejsze w takich okolicznościach jest zapłacenie przez niego należnego VAT. Muszą być jednak spełnione i inne warunki wskazane przez ustawę o VAT [Dz. U. 2004, nr 177, poz. 1054 ze zm.] w art. 89a. Należy do nich uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności – można o nim mówić, jeśli płatność nie została uregulowana, ani zbyta (w jakiejkolwiek formie) w ciągu 150 dni, które minęły od terminu jej płatności.

Kolejnym warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest posiadanie przez nabywcę usługi statusu czynnego podatnika VAT, który do tego nie jest w trakcie likwidacji, ani postępowania upadłościowego. Następnym jest posiadanie w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji podatkowej zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela statusu czynnego podatnika VAT oraz, że w tym momencie nabywca uchylający się od uregulowania płatności nie jest w stanie likwidacji, bądź postępowania upadłościowego. Co istotne – nie mogą upłynąć 2 lata od końca roku, w którym wystawiona została niezapłacona faktura.

Przy spełnieniu powyższych warunków wierzyciel może skorzystać z ulgi za złe długi.

Źródło: VAT w pytaniach i odpowiedziach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 4(818)/2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *