Furgonetka dla przedsiębiorcy

Dodał

14.12.furgon2Ustawa o VAT precyzuje warunki konstrukcyjne, które musi spełniać pojazd, aby przedsiębiorca, do którego on należy, mógł odliczyć VAT od wydatków, które są związane z tym pojazdem.

Nadwozie samochodowe typu furgon zgodnie z ustawą o VAT [Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.] w art. 86a, ust. 4, pkt 2, aby mogło zostać uznane za pojazd eksploatowany wyłącznie w celu związanym z działalnością gospodarczą, musi spełniać warunki, które narzuca art. 86a, ust. 9, pkt 2 wspomnianej ustawy. Mówi on o samochodzie innego rodzaju niż osobowy, którego kabina może mieć tylko 1 rząd siedzeń, a do transportu ładunku ma posiadać wydzielone konstrukcyjne elementy.

Przy spełnieniu wspomnianych wymagań właściciel może odliczać VAT (nawet do 100%) od wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem pojazdu.

W jaki jednak sposób weryfikowana jest poprawność spełnienia warunków narzuconych ustawowo? Przedsiębiorca musi okazać się zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów wydanym po odpowiednim badaniu technicznym. Poza tym w dowodzie rejestracyjnym powinien posiadać stosowną adnotację od diagnosty.

Źródło: Biuletyn VAT, Platforma Księgowych i kadrowych, nr 22 (220)/2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *