Sposoby opodatkowania sprzedaży domen internetowych

Dodał

5.internetOpodatkowanie dochodu z transakcji zbycia domeny internetowej może być rozmaite w zależności od tego, do jakiego źródła przychodu zostanie on zaklasyfikowany.

Dzisiejsza przedsiębiorczość opiera się w znacznej mierze na informacji. Ukazanie wiadomości o ofercie w odpowiednim miejscu może wpłynąć na „być, albo nie być” firmy. Znakomitym nośnikiem informacji jest bez wątpienia internet. Stąd nie ma się co dziwić, że tak intensywnie rozwija się handel domenami. Grunt, to dobry pomysł. Jeśli opracuje się prostą i atrakcyjną nazwę strony www, można nastawić się spokojnie na osiąganie z niej zysków. Ale wszystko po kolei – najpierw trzeba domenę wykupić i zarejestrować w Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej (NASK), bądź u któregoś z jej partnerów (choćby Home.pl). W ten sposób otrzymuje się prawo posługiwania się adresem (wymaga to przeważnie opłat).

Natomiast w chwili, kiedy właściciel domeny zechce ją odsprzedać, robi to zgodnie z procedurą zmiany abonenta – z opłaconym przeniesieniem praw do użytkowania domeny oraz obowiązkiem jej utrzymania.

Podatek dochodowy od przychodu wynikającego z tej transakcji należy naliczyć, ale w jaki sposób – to zależy od zaszeregowania przychodów do konkretnej grupy. Mogą być brane pod uwagę 3 możliwości:

  • Przychód z praw majątkowych
  • Przychód pochodzący z działalności gospodarczej
  • Przychód z innych źródeł

 

W przypadku przychodu z praw majątkowych art. 10, ust.1, pkt 7 i art. 18 ustawy o PIT (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami) mówią, że łączy się on z przychodami z innych źródeł i podlega opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową (18 i 32%). W tej grupie zawarte są głównie domeny zawierające nazwę znaku towarowego, bądź treści będące przedmiotem majątkowych praw autorskich – jak przypomina Agnieszka Kurzeja (menedżer w PwC). Jeśli tego rodzaju przychody nie przekroczą kwoty 85 526 zł, to podatnik może zastosować podwyższone (50 %) koszty podatkowe.

Przy pochodzącym z działalności gospodarczej przychodzie, kiedy domena jest zbywana przez np. spółkę kapitałową, będzie on podlegał opodatkowaniu zgodnym z regułami CIT. Przy czym ponoszone na zakup domeny wydatki mogą być potraktowane jako koszty przedsiębiorstwa, o ile są związane z działalnością podatnika.

Jeśli chodzi o przychód z innych źródeł – sposób ich rozliczania określa art. 10, ust. 1l pkt. 9 ustawy o PIT. Dotyczy to przeważnie przypadków, gdy zbywane jest prawo do użytkowania domeny, której nie dotyczą nakazy wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).

Sytuacja, kiedy sprzedawcą internetowej domeny będzie płatnik VAT, postrzegana jest jako odpłatnie świadczona usługa. Gdyby limit roczny nie przekroczył 150 tysięcy zł sprzedaży opodatkowanej, to można korzystać ze zwolnienia podmiotowego w oparciu o art. 113 ustawy o VAT (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Niektóre okoliczności, wskazane w poz. 181 załącznika nr ustawy o VAT pozwalają naliczyć podatek wg niższej – 8 % stawki. Odnosi się to do domen o unikatowej nazwie uznawanych za utwory objęte przepisami prawa autorskiego. Traktuje się je wówczas jako usługi świadczone przez twórcę i wynagradzane honorarium za przekazanie licencji. W innych sytuacja obowiązuje danina w stawce 23 %.

Przy sprzedaży domeny za granicę – rozliczać winien się nabywca (zgodnie z zasadami odnoszącymi się do miejsca świadczenia usług) w przypadku, gdy transakcja podlega opodatkowaniu VAT.

Niekiedy może się okazać, że transakcja sprzedaży domeny wymagać będzie uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to jednak rzadka sytuacja. Na pewno niewystępująca, kiedy chociaż jedna ze stron transakcji to podatnik VAT. Wynika to z faktu, iż taki rodzaj transakcji nie jest wymieniony w zamkniętym katalogu czynności objętych tym podatkiem, jak wskazuje art. 1 ustawy o PCC (Dz. U. 2010, nr 101, poz. 649 ze zm.). Aczkolwiek w  przypadku, kiedy w ramach transakcji sprzedawane jest majątkowe prawo autorskie, lub  prawo do znaku towarowego, to kupujący może zapłacić 1 % podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *