Zarobią firmy oferujące e-podpisy

Dodał

Komputer PITPłatnicy podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych od 2015 roku będą mogli składać deklaracje i informacje do urzędów skarbowych wyłącznie za pośrednictwem internetu. Niemal wszyscy przedsiębiorcy będą musieli zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Na płatników wysyłających organom podatkowym druki PIT i CIT od przyszłego roku spadnie obowiązek dokonywania tego drogą internetową. Do tej pory najczęściej formularze te docierały do fiskusa  w formie papierowej, co przysparzało urzędnikom pracy przy przenoszeniu danych do systemu komputerowego. Jak nakazuje Ministerstwo Finansów zmiany te będą dotyczyć większych przedsiębiorstw, czyli zatrudniających ponad 5 osób fizycznych. Zwolnione z obowiązku zakupu e-podpisu będą tylko najmniejsze przedsiębiorstwa, pod warunkiem jeszcze, że nie korzystają z usług oferowanych przez biura rachunkowe.

Jeden e-podpis na firmę nie wystarczy. Jak podkreśla Katarzyna Kwiatkowska (starszy menedżer ds. kadr i płac w PwC) co najmniej 2 osoby w przedsiębiorstwie powinny być zaopatrzone w elektroniczne podpisy do celu składania deklaracji do fiskusa. Dzięki temu w razie nieobecności którejś z nich, druga będzie w stanie terminowo przesłać dane. Jeśli firma jest płatnikiem dla szczególnie dużej liczby podatników, ilość osób upoważnionych do składania e-podpisu może być większa.

Na dzień dzisiejszy można wybierać między kilkoma przedsiębiorstwami oferującymi elektroniczne podpisy. Proponowane zestawy służące do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, który weryfikowany jest z pomocą kwalifikowanego certyfikatu ,składają się z:

  • karty (która zawiera zapis prywatnego klucza użytkownika)
  • certyfikatu (certyfikat należy odnawiać co 2-3 lata, jest to procedura płatna)

Koszt zestawu waha się pomiędzy sto kilkadziesiąt a trzysta złotych.

Niewielkie przedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 5 osób nadal będą mogły przekazywać dane o rozliczeniu w postaci papierowej. Gdyby natomiast miały życzenie przesłać je przez internet, mogą oczywiście to zrobić, przy czym zamiast e-podpisu, mogą użyć danych autoryzujących takich, jak np. kwota przychodu z poprzedniego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *