Przekazanie darowizny w postaci udziałów nie wymaga zgody małżonka

Dodał

młotek.1Orzeczenie NSA w sprawie przekazania udziałów w spółce w formie darowizny wyjaśnia warunki, jakie muszą być spełnione, aby można było skorzystać z  ulgi przewidzianej w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Mężczyzna otrzymał darowiznę od żonatego brata w postaci wartych 80 tysięcy złotych udziałów w spółce kapitałowej. W związku z tym złożył w urzędzie skarbowym formularz zgłoszeniowy o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny. Taka procedura jest niezbędna, jeśli podatnik chciałby skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 4a, ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009, nr 93, poz. 768 ze zm.).

Naczelnik US uznał, iż podatnik nie może otrzymać ulgi w stosunku do wszystkich otrzymanych udziałów, ponieważ nie złożył formularza, w którym zawarłby informacje, że otrzymał darowiznę również od bratowej pozostającej z mężem we wspólnocie majątkowej. W konsekwencji zostało wszczęte postepowanie, którego efektem był nakaz zapłaty z górą 3 tysięcy złotych podatku.

Mężczyzna nie zgodził się z nakazem i złożył odwołanie do izby skarbowej powołując się na argument, że stronami w umowie darowizny byli wyłącznie on i brat, jako obdarowany i darczyńca. I tylko brat podatnika był wpisany do księgi udziałów, i wyłącznie on składał oświadczenie o przekazaniu darowizny. Dyrektor izby skarbowej podtrzymał stanowisko urzędu skarbowego i nakazał zapłacenie podatku.

Natomiast wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, do którego zwrócił się podatnik, przychylił się do jego stanowiska. W jego opinii, skoro czynności prawnej, jaką był akt darowizny, dokonał jeden z małżonków we własnym imieniu, to tylko on pozostaje z nabywcą udziałów w stosunku prawnym, toteż tylko jego dane powinny się znaleźć w formularzu o nabyciu rzeczy i praw majątkowych. NSA utrzymał owo rozstrzygnięcie w mocy. Uznał przy tym, że co prawda udziały w spółce były objęte wspólnością majątkową małżonków i były własnością brata i bratowej podatnika, jednakże związane z udziałami prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym dotyczą tylko jednego z nich – tego, który zawarł umowę spółki. Toteż tylko on, jako posiadający prawa korporacyjne może być stroną w procesie przekazania darowizny.

Wyrok NSA, 17 października 2013 (sygn.. II FSK 2915/11) jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *