Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

Dodał

13.piesUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami) przewiduje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub osób mających je na utrzymaniu. Nie wszystkie wydatki można odliczyć w całości. Takie wydatki, które rozlicza się częściowo noszą nazwę limitowanych.

 

Do grupy wydatków limitowanych, które mogą być zaliczone do ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczeniu PIT zalicza się:

  • płatność za usługi przewodnika osoby niewidomej posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością ruchową posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Maksymalna ulga w tym przypadku to 2280 zł.
  • Koszty utrzymania psa asystenta – odpowiednio wyszkolonego, ułatwiającego osobie niepełnosprawnej wykonywanie codziennych czynności. Maksymalna ulga w tym przypadku to 2280 zł.
  • Koszty użytkowania samochodu osobowego należącego do, lub stanowiącego współwłasność  osoby posiadającej orzeczenie o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu inwalidztwa, albo podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z orzeczonym znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia – w związku z transportem na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przy czym maksymalna ulga w tym przypadku to 2280 zł.
  • Wydatki przeznaczone na leki przepisane przez lekarza specjalistę niezbędne do przyjmowania na stałe lub czasowo. W ramach ulgi rozliczana jest różnica między poniesionym wydatkiem w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Czyli faktycznemu odliczeniu podlega to, co będzie wydane ponad kwotę 100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *