Ważny nie tylko termin rozliczenia, ale i wpłaty

Dodał

skarb130 kwietnia to ostateczna data, kiedy można złożyć zeznanie podatkowe za 2013 rok, ale i wpłacić należny podatek. Spóźnienie może wiązać się z karą i naliczeniem odsetek.

Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997, nr  137, poz. 926 ze zmianami) wskazuje, kiedy należy dokonać wpłaty, aby została ona uznana za terminową. Jeśli podatnik dokonuje jej gotówką w kasie urzędu, lub za pośrednictwem poczty, banku, SKOKu, biura usług płatniczych, czy instytucji płatniczej – za dzień wpłaty uznaje się dzień, w którym dokonana została transakcja. Natomiast przy przelewach dokonywanych z konta przez internet decydujące znaczenie ma data, kiedy obciążony został rachunek podatnika. Nie ma znaczenia, kiedy fiskus otrzymał pieniądze na swoje konto.

Kara, jaka może grozić za nieterminowe uiszczenie podatku, to mandat w wysokości 168 do 3360 złotych. Mandatu nie powinniśmy się jednak obawiać, jeżeli spóźnienie ma charakter incydentalny. Dopiero uporczywe rozmijanie się z terminami skutkuje sankcjami finansowymi. Uniknąć kary można składając pisemne uzasadnienie przyczyn spóźnienia (tak zwany czynny żal).

Natomiast niewpłacona na czas należność to zaległość podatkowa, od której naliczane są odsetki – 10 procent w skali rocznej.

Ale nie ma konieczności wpłacania odsetek, jeżeli ich kwota nie jest wyższa niż trzykrotność opłaty pocztowej pobieranej za list polecony nadany przez Pocztę Polską (aktualnie 8,70 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *