Do skarbówki zamiast w podróż poślubną

ŚlubOrgany skarbowe żądają od podatnika informacji o takich zmianach w danych osobowych, jak nazwisko, czy adres. Jeśli młodzi małżonkowie zapomną o tym obowiązku, mogą się nieprzyjemnie zdziwić.

W przypadku, kiedy po zawarciu małżeństwa podatnik przyjął nazwisko współmałżonka, albo przeprowadził się, jest zobligowany do zgłoszenia takich zmian w należytym urzędzie skarbowym stosownym dla jego nowego miejsca zamieszkania.

Zamiany mogą aktualizować dopiero w zeznaniu rocznym dopiero ci nowożeńcy, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, nie są zarejestrowani jako aktywni podatnicy VAT, niepłacący podatków, ani składek zusowskich oraz tacy, którzy podlegają pod rejestr PESEL. W tym ostatnim przypadku wszelkie zmiany dokonywane są automatycznie i w ogóle nie trzeba fatygować się do urzędu.

Poinformowanie organu skarbowego o zaistniałych zmianach może mieć miejsce również poprzez złożenie formularza ZAP-3 we właściwym (po przeprowadzce) urzędzie skarbowym. W druku tym zamieszcza się informacje o takich zmianach w danych osobowych jak numer konta w banku, numer telefonu, czy też adres mailowy, bądź adres zamieszkania. Jeżeli zmiana danych dotyczy osób aktywnych zawodowo, musi ona zostać zgłoszona w ciągu tygodnia od zaistnienia zmiany. Siedmiodniowy czas na uaktualnienia ogólnie mówiąc obejmuje osoby objęte rejestrem NIP, czyli przedsiębiorców, podatników VAT i płatników składek ubezpieczeniowych.

W przypadku niedopełnienia obowiązku poinformowania organów skarbowych o zmianie danych przez podatnika, fiskus może nałożyć na niego karę pieniężną. Jeśli podatnik jest przedsiębiorcą, może zostać wezwany do jej dokonania pod groźbą kary, jaką jest wykreślenie z rejestru . W sytuacji, kiedy podałby on niepełne, lub nieprawidłowe dane, grozi mu poza tym postępowanie karne skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *