Urzędy skarbowe dokonują czynności rozmijających się z przepisami

PrzedsiębiorcaSkarbówka coraz częściej wysyła do przedsiębiorców pisma z żądaniami podania informacji nt. wysokości przychodów. Eksperci podważają zasadność takich poczynań.

Gospodarka spowalnia, wpływy z podatków są niższe niż to miało miejsce w analogicznych okresach w przeszłości. Taka sytuacja wzbudza zaniepokojenie urzędów skarbowych, które szukają nieprawidłowości w składanych zeznaniach podatkowych.

Jak przewiduje artykuł 272 ordynacji podatkowej, dozwolone są następujące czynności dokonywane przez organy podatkowe pierwszej instancji: sprawdzanie, czy deklaracje składane są w terminie, czy wpłacono składki zgodne z deklaracją (również te pobierane przez inkasentów, czy płatników). Do obowiązków organów skarbowych należy też kontrola poprawności dokumentów od strony formalnej i ustalenie, czy stan faktyczny rzeczywiście zgodny jest ze złożonymi deklaracjami. Jednak wśród dozwolonych uprawnień nie ma wymienionej możliwości kierowania do podatnika prośby o podanie powodów zmniejszenia wpłat w porównaniu z analogicznym okresem. Tymczasem, jak zauważają eksperci Konfederacji Lewiatan, nastała istna plaga pism wysyłanych do podatników z żądaniami złożenia wyjaśnień na temat powodów spadku dochodów i wpłacania podatków niższych niż w porównywalnych okresach z lat ubiegłych. Spotyka się również prośby o przedstawienie prognoz odnośnie wpłat podatków w nadchodzących okresach rozliczeniowych. Zdarza się niekiedy, że organy skarbowe grożą przy tym podatnikom nakładaniem kar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *