Nie można się zrzec urlopu wychowawczego na rzecz drugiego rodzica

Dziecko 2Nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje zmiany w zakresie wykorzystania urlopu wychowawczego. Z przysługujących 36 miesięcy każdy rodzic ma niezbywalne prawo do 1 miesiąca. Pozostałym czasem mogą się dowolnie podzielić.

Dla każdego z rodziców ustawodawca przewidział po jednym miesiącu, który przysługuje mu na opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Z tego okresu nie można zrezygnować na rzecz drugiego rodzica.

Są jednak wyjątki, kiedy to jeden rodzic może pozostawać na urlopie przez okres pełnych trzech lat. Dotyczy to sytuacji, gdy drugi z rodziców zmarł, lub pozbawiony został władzy rodzicielskiej (albo została ona ograniczona, czy zawieszona).

Można natomiast wspólnie podejmować opiekę nad maluchem przez dłuższy czas, niż miało to miejsce ostatnio – tj. 4 miesiące (wcześniej był to kwartał). Jest to szczególnie przydatne przy narodzinach z ciąż mnogich. Należy pamiętać przy tym, że okres wspólnej opieki liczy się z ogólnej puli przysługujących 36 miesięcy, czyli 4 miesiące, kiedy oboje rodzice są w domu z dzieckiem, to 4 miesiące z puli matki i kolejne 4 z puli ojca. Nad dalszą opiekę nad dzieckiem pozostaje więc 36 minus osiem, czyli 26 miesięcy. Identycznie rzecz ma się w przypadku rodziców dziecka niepełnosprawnego.

Dobrą wiadomością jest możliwość podziału urlopu wychowawczego na większą ilość części – dopuszczalnych jest pięć.

W czasie, gdy rodzic jest na urlopie wychowawczym, jego urlop  wypoczynkowy nie ulega przedawnieniu. To znaczy, że może go spokojnie wykorzystać w terminie późniejszym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *