Zryczałtowany podatek dochodowy na nowych formularzach – będzie mniej pisania

Dodał

formNowe wzory druków będą obowiązywały przy składaniu zeznań dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego. Projekt rozporządzenia MF przewiduje ich zastosowanie odnośnie przychodów uzyskanych po 1 stycznia tego roku.

Zmiana kształtu obejmuje następujące formularze: PIT/D, PIT/O, PIT-16, PIT-19A, PIT-28, PIT-28A i PIT-28B.

Okrojeniu uległa ilość niektórych danych identyfikacyjnych dotyczących podatników, jako że naczelnicy US i tak mają dostęp do danych ewidencyjnych oraz identyfikacyjnych podatników, które gromadzi Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników.

Zamiast oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego na drukach będzie znajdować się pouczenie o odpowiedzialności, jaką przewiduje ów kodeks.

Aktualizacja obejmie w nowych formularzach także publikatory tekstów jednolitych Ordynacji Podatkowej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012  nr 0, poz. 1015), jak też ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Nowe formularze znajdą zastosowanie już przy rozliczeniach za bieżący rok, jednak jeśli podatnik złoży zeznanie jeszcze na starych drukach zostanie ono przyjęte, o ile zdąży to zrobić przed wejściem w życie rozporządzenia.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *