Poprawne przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację

Dodał

formularzeAby izba skarbowa wydała indywidualną interpretację, złożony w tej sprawie wniosek musi być wypełniony kompletnie i zgodnie z prawdą, a opłata za wydanie interpretacji opłacona.

Obszar Polski podzielony jest między 5 izb skarbowych, które wydają indywidualne interpretacje. Podatnicy składają wnioski do najbliższej im terytorialnie placówki.

Prawidłowy wniosek musi być złożony na druku ORD-IN. Jeśli podatnik ma więcej informacji, które chciałby przekazać izbie, może wykorzystać w tym celu dodatkowy formularz ORD-IN/A.

Zgodnie z prawdą należy w nim opisać stan faktyczny, bądź przewidywane przyszłe wydarzenia, których interpretacja ma dotyczyć. Opis powinien być przejrzysty i zawierać szczegóły ważne dla sprawy. W razie wątpliwości, podatnik może skorzystać z instruktażu dostępnego na stronie ministerstwa finansów: www.mf.gov.pl.

 

 

Najistotniejsze składowe wniosku to:

  • Opis stanu faktycznego/przyszłych zdarzeń
  • Zapytanie wnioskodawcy i przepis, którego ono dotyczy
  • Opis stanowiska wnioskodawcy odnośnie poruszanej sprawy
  • Oświadczenie, w którym wnioskodawca stwierdza, że w momencie składania wniosku, w poruszanej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, nie przebiega kontrola skarbowa, lub podatkowa, ani nie została wydana ostateczna decyzja , albo postanowienie
  • Podpis wnioskodawcy, lub (jeśli wniosek składany jest w imieniu innej osoby) podpis osoby upoważnionej
  • Opłata stosowna do ilości zdarzeń przyszłych, albo opisu stanu  faktycznego, którego ma dotyczyć interpretacja. Za każde zdarzenie płaci się osobno – po 40 zł.

Przed złożeniem wniosku należy go dokładnie sprawdzić, aby uniknąć pomyłki, bądź niewypełnionych miejsc.

W razie, gdy US stwierdzi niepoprawność wypełnienia wniosku, wysyła do wnioskodawcy wezwanie o dokonanie korekty. Od momentu doręczenia wezwania, podatnik ma 7 dni na dostarczenie korekty wniosku. Jeżeli tego nie zrobi, urząd odstępuje od wydania interpretacji. Podobnie w sytuacji, jeśliby nie została uiszczona stosowna opłata za interpretację.

Od chwili przyjęcia poprawnie wypełnionego wniosku urząd skarbowy ma 3 miesiące na przygotowanie interpretacji indywidualnej. Jeżeli nie zajmie stanowiska – oznacza to, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku jest zgodne z przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *