Fiskus daleki od neutralności

Dodał

firma.kod kresk.

Organy podatkowe nie zgadzają się na korygowanie faktur i deklaracji podatkowych przez przedsiębiorców, którzy wyrejestrowali się dla celów VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE ma inne zdanie w tej kwestii.

Przedsiębiorca z północnej Polski nosił się z zamiarem dokonania korekty deklaracji VAT-7 z września 2008 roku. Poprawki miały dotyczyć zmiany stawki VAT (było 23 %) przy transakcjach sprzedaży należących do niego zabudowań. W wyniku postępowania podatkowego okazało się, że podatnik uzyskał zwolnienie z podatku przewidziane dla transakcji sprzedaży towarów używanych – jak wskazuje art. 43, ust. 1, pkt 2 ustawy o VAT (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że dokonana transakcja rzeczywiście powinna być zwolniona (wyrok prawomocny z czerwca 2010).

Przedsiębiorca chciał skorygować wystawione błędnie faktury i deklaracje, gdyż nadpłatę mógłby odzyskać dopiero po uporządkowaniu tej dokumentacji (zgodnie z art. 108 ustawy o VAT). Jednak fiskus nie wyraził na to zgody, gdyż podatnikowi, który dokonał wyrejestrowania z rejestru czynnych podatników nie przysługuje prawo do wystawiania vatowskich faktur, ani ich korekt (Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – par.4, Dz. U. 2008, nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Orzeczenie gdańskiego WSA z 27 czerwca 2012 (sygn. akt I SA/Gd 324/12) było przychylne dla przedsiębiorcy – według niego wyrejestrowanie nie może być równoznaczne z odmówieniem podatnikowi prawa do wprowadzenia korekty deklaracji, czy faktury.

Sprawa przed Najwyższym Sądem Administracyjnym nie przyniosła jednak zadowalającego przedsiębiorcę rozstrzygnięcia, gdyż sąd nie dokonał merytorycznej oceny problemu i zakończyła się uchyleniem wyroku pierwszej instancji ze względów proceduralnych (sygn. akt I FSK 529/12).

Janina Fornalik (doradca podatkowy, MDDP) uważa, że w podobnych przypadkach podatnicy powinni mieć możliwość dokonywania korekt. Powołuje się przy tym na orzecznictwo TSUE, z którego wynika, iż najważniejsze jest, aby właściciel firmy prowadził  działalność w okresie, którego dotyczy korekta i był zobowiązany do prawidłowego rozliczania podatków. Jeśli rozliczenie nie było natomiast właściwe i VAT został zawyżony – w tym przypadku chodziło o niebagatelną sumę ponad 1,3 miliona złotych – to ma prawo odzyskać nadpłatę, jeśli jest nieprzedawniona niezależnie od faktu wyrejestrowania.

Ekspertka z MDDP przypomina ponadto, że skoro organy podatkowe mogą weryfikować rozliczenia VAT za nieprzedawnione okresy sprzed terminu wyrejestrowania podatnika i pociągać go do odpowiedzialności karnej za stwierdzone nieprawidłowości, to podatnik również powinien mieć możliwość korygowania rozliczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *