Gdzie trafiła pomoc publiczna w 2012 roku?

Dodał

pracujący ONUjawniony ostatnio raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazał, że blisko 20 miliardów złotych zostało wydane na pomoc publiczną.

Do najczęściej wykorzystywanych form pomocy należały dotacje i ulgi podatkowe ( było to ponad 90 % ogólnej wartości pomocy). Instytucją, która największe kwoty przeznaczyła na pomoc był PFRON (Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Następne w kolejności były: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałkowie województw oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Ponad 1/6 całej udzielonej pomocy zostało przeznaczone na zatrudnienie.

W niektórych dziedzinach nastąpiło znaczące zmniejszenie udzielanej pomocy – szczególnie widoczna była to zmiana w dotacjach na ochronę środowiska. Pomoc sektorowa również odnotowała spadek w stosunku do poprzedniego roku. Z 3,43 miliarda przyznanych w 2011 roku została zmniejszona do 1,87 miliarda.

Wzrost zaobserwowano natomiast w ramach pomocy regionalnej. Rejonem, który najbardziej skorzystał było Podkarpacie. Tam przypadła największa kwota przy przeliczeniu na pojedynczego przedsiębiorcę. Najmniej dostali przedsiębiorcy ze Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *