Kontrola podatkowa to nie koniec świata

Dodał

11.audytWielu przedsiębiorców boi się jak ognia kontroli podatkowej nawet, jeśli umyślnie nie zawiniło prowadząc rozliczenia podatkowe. Tymczasem kontrolę da się przetrwać, trzeba się tylko do niej odpowiednio przygotować.

Czasu powinno wystarczyć, gdyż urzędnicy powiadamiają o swej wizycie ze znacznym wyprzedzeniem. Jeśli z różnych przyczyn nie można odnaleźć niezbędnej dokumentacji, nie należy panikować, lecz powiadomić organ podatkowy o konieczności przesunięcia terminu kontroli ze względu na trudności w skompletowaniu dokumentów. Powiadomienie to powinno mieć charakter pisemny – kontrolerzy muszą mieć usprawiedliwienie dla opóźnienia swych czynności służbowych, a kontrolowany przedsiębiorca unika zarzutów o to, że utrudniał przeprowadzenie kontroli – proponuje Agnieszka Tałasiewicz  (doradca podatkowy, partner EY Doradztwo Podatkowe) .

Dokumentacja dotyczą najważniejszych transakcji powinna zostać przejrzana pod względem kompletności. Na przykład, gdy przedsiębiorstwo nabywa usługi niematerialne (zarządzania, lub doradztwo biznesowe, itp.), to należy zweryfikować dowody potwierdzające ich wykonanie pod kątem możliwości zaliczenia poniesionych w związku z tym wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli natomiast już wcześniej istniał spór z organami podatkowymi odnośnie np. zaliczania jakiś wydatków do kosztów uzyskania przychodów – warto przygotować solidne argumenty na czas rozmowy z urzędnikami.

Najistotniejsze, by podejść do tematu spodziewanej kontroli z perspektywy urzędników i przygotować się pod takim kątem, jaki ich interesuje – czyli poprawności podatkowej. Często przedsiębiorcy rozliczają się między sobą wykonując nawzajem usługi, np. przez udostępnienie lokalu restauracji należącej do jednego z przedsiębiorców na firmową imprezę w zamian za reklamę owej restauracji w internecie wykonaną przez drugie przedsiębiorstwo, które skorzystało z pomieszczeń restauracyjnych. Firmy mogą uważać, że są między sobą rozliczone, tymczasem kontrola podatkowa wyodrębni tu dwa różne zdarzenia, od których będzie  konieczne odprowadzenie podatku obrotowego (VAT).

Podatnik może też wpływać na przebieg samej kontroli. Jeżeli chce, żeby przebiegała szybko i sprawnie, powinien odpowiadać na pytania rzeczowo i na temat. Należy unikać zdawkowych odpowiedzi, gdyż może to nasuwać podejrzenie ukrywania pewnych informacji i wzmożenie czujności urzędników przeprowadzających kontrolę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *