Remont nie jest powodem do zawieszenia amortyzacji

Dodał

22a.remontOd środków trwałych, które nie są użytkowane nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Remont nie należy jednak do powodów zawieszenia amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji, aż do końca miesiąca, w jakim suma odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością początkową, bądź w którym dany składnik zostanie postawiony w stan likwidacji, sprzedany, lub stwierdzi się jego niedobór – tak wynika z art. 22h, ust. 1, pkt 1 updof i art. 16h, ust. 1, pkt 1 updop.

Tymczasem, jak nakazuje art. 22c, pkt 5 updof i art. 16c, pkt 5 updop niedozwolone jest amortyzowanie składników majątku, których nie użytkuje się już z powodu zakończenia działalności, w związku z którą składniki te były użytkowane, albo, jeśli zawieszone zostanie wykonywanie działalności gospodarczej w oparciu o przepisy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak widać przepisy te nie wspominają o remoncie, toteż nie może on być powodem do zaprzestania, lub zawieszenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zatem, nawet w trakcie remontu amortyzacja powinna być prowadzona, a odpisy zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu na ogólnych zasadach.

Takie stanowisko zaprezentowała bydgoska Izba Skarbowa w interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2012 o numerze ITPB1/415-89/12/WM. W rozpatrywanej sprawie chodziło o remont lokali, z których wynajmu właścicielka uzyskiwała przychód. W czasie remontu najemcy nie płacili czynszu, jednak po jego zakończeniu, lokale miały być wynajmowane. Dyrektor IS stwierdził, że właścicielka budynku ciągle prowadzi działalność gospodarczą, choć w innym zakresie niż wynajem, nie zamierza jednak likwidować lokali, ale skoro po zakończeniu prac remontowych zamierza ponownie udostępnić je pod najem i czerpać z tego powodu dochody, to w związku z tym nadal może naliczać odpisy amortyzacyjne i wliczać je w koszty uzyskania przychodów.

updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350)
updop – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. 1992, nr 21, poz. 86).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *