Ile warta jest ludzka krew?

Dodał

4.dawcaWartości oddanej przez honorowego dawcę krwi, lub jej składników nie sposób przecenić. Aby państwo choć trochę „zrewanżowało się” dawcom za ich poświęcenie, fiskus ofiarował im możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przy rozliczaniu PIT.

Ustawa o PIT (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami) przewiduje w art. 26, ust. 1, pkt 9, lit. c, że podatnik  będący honorowym dawcą krwi może odliczyć wartość darowizny, jaką jest oddanie krwi od dochodu wykazywanego w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wysokość ulgi, jaka przysługuje to iloraz ilości oddanej krwi (wartość podana w litrach) w danym roku i ekwiwalentu pieniężnego ustalanego przez ministra zdrowia w jego rozporządzeniu z 2004 roku  w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. 2004, nr 263, poz. 2625 ze zmianami). Obecnie ekwiwalent wynosi 130 zł za litr.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest składanie deklaracji na formularzu PIT-36, lub PIT-37 oraz posiadanie zaświadczenia (wystawionego w punkcie, gdzie oddawana była krew) potwierdzającego, że dany podatnik faktycznie jest krwiodawcą. Dokument ten nie musi być załączany do PIT, ale trzeba go przechowywać przez pięć lat licząc od 31 grudnia roku, w którym złożono zeznanie uwzględniające  ulgę dla krwiodawcy.

Ustawa o publicznej służbie krwi precyzuje w art. 6, kim jest honorowy dawca krwi – jest to więc osoba, która zarejestrowała się w stosownej placówce – przykładowo może to być regionalne centrum krwiodawstwa i oddaje bezpłatnie krew, bądź jej składniki (Dz. U. 1997, nr 106, poz. 681 ze zmianami).

Honorowy krwiodawca będący podatnikiem rozliczającym się w formie ryczałtu również może skorzystać z ulgi. W inny sposób jednak ją odlicza – od przychodu, a nie wartości dochodu. Informację o niej zamieszcza w formularzu PIT-28 i załączniku PIT/0. Oba te druki należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca stycznia.

W sytuacji, gdy podatnik musi się rozliczać  na dwóch formularzach – na jednym z dochodów uzyskanych na podstawie umowy o pracę (PIT-37), a na drugim z dochodów wypływających z rozliczanego ryczałtem najmu (PIT-28) jest zobowiązany rozliczyć ulgę na obu drukach (byle jej nie dublować), część ulgi na formularzu PIT-28 odliczy w związku z tym od przychodu, a na formularzu PIT-37 – od dochodu.

Jeśli podatnik nie był świadomy, że może skorzystać z ulgi wynikającej z krwiodawstwa, zawsze może jeszcze złożyć korektę zeznania, w której uwzględni odliczenie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *