Stawki akcyzy

Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Takie rozwiązanie kwestii kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.

Minimalne poziomy są określone w następujących aktach prawa Unii Europejskiej:
– dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych,
– dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych,
– dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

W ustawie w art. 89, art. 93-97 oraz art. 99 oraz art. 105 określone zostały stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

Stawki te są wyrażane w:
– kwocie na jednostkę wyrobu,
– procencie podstawy opodatkowania,
– procencie maksymalnej ceny detalicznej,
– kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe wynoszą w przypadku:
– benzyny silnikowej – 1.565,00 zł/1.000 l,
– oleju napędowego – 1.196,00 zł/1.000 l,
– gazów skroplonych do napędu silników spalinowych – 695,00 zł/1.000 kg,
– biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 1.196,00 zł/1.000 l,
– energii elektrycznej – 20,00 zł/1 MWh,
– alkoholu etylowego – 4.960,00 zł/1 hl 100% vol.,
– piwa – 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
– wina – 158,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
– papierosów – 188,00 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej,
– samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 – 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych – 3,1% podstawy opodatkowania.

Pliki do pobrania

Stawki podatku akcyzowego 2013 ( 110 KB )

 

 

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *