BEZPŁATNE SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO FINANSOWANE Z EFS nr 5

SzkoleniaSzkolenia odbywać się będą w grupach 12 osobowych. Czas trwania kursu 4 semestry. Na zajęcia przeznaczone jest 240 godzin lekcyjnych.
Cena szkolenia Bezpłatne
Termin szkolenia Od 2013-10-08 do 2014-01-06
Czas trwania szkolenia godzin 240
Miejsce szkolenia Tarnobrzeg (Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń WORD Artur Roman)
Typ szkolenia Szkolenie otwarte
Dofinansowanie
Tytuł projektu Szkolenia jezykowe – poszerz swoje horyzonty
Termin zgłoszeń upływa 2013-09-13 – Nabór zamknięty
Kontakt w sprawie szkolenia Anna Nieckarz , tel 158238333 , word@word.edu.pl
Opcja i tryb szkolenia Stacjonarne / Środek tygodnia
Ocena  
Minimalna ilość uczestników 6 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne tak

Skrócony opis szkolenia Szkolenia odbywać się będą w grupach 12 osobowych. Czas trwania kursu 4 semestry. Na zajęcia przeznaczone jest 240 godzin lekcyjnych. Adresaci szkolenia Os. w wieku 18-64* lata z pow. tarnobrzeskiego, które są:bezrobotne od conajmniej 6m-cy LUB ukończyły 50rok życia LUB posiadają wykszt. co najwyżej średnie. *oraz os. 64+ pozostające bez zatrudnienia pod warunk. deklaracji gotowości podjęcia zatrudnien Forma przyjmowania zgłoszeń Zgłoszenia należy składać osobiście, bądź za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu (lokalizacja: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50) Cel szkolenia Celem szkolenia jest uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego biegłość językowa zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie A2. Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Po zakończeniu projektu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia oraz potwierdzenie zdania egzaminu końcowego TELC na poziomie A2 (w przypadku jego pozytywnego wyniku).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *