Koszty na szkolenie policjantów można zaliczyć do wydatków strukturalnych

Dodał

14.11.edukacjaJeśli wydatki zostały poniesione w związku z nieobowiązkowym nabywaniem, bądź utrwalaniem posiadanej wiedzy, albo szkoleniem związanym z realizacją zadania polegającego na tworzeniu systemów z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych, to mogą zostać uznane za strukturalne.

70 policjantów brało udział w 4–dniowym szkoleniu. Obejmowało ono tematykę z dwóch dziedzin: 1) uposażenia oraz innych należności pieniężnych i 2) wdrażania systemu  SWOP wykorzystywanego do wspomagania zarządzaniem policją. Pierwsza część prowadzona była przez funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej, druga przez pracowników firmy zewnętrznej.

Koszty szkolenia prowadzonego na temat uposażenia i należności pieniężnych można ująć jako wydatki strukturalne w obszarze XV., w kodzie 81, gdyż dotyczą one wzmocnienia zdolności instytucjonalnych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Wspomniane zajęcia szkoleniowe miały bowiem na celu poprawić jakość monitorowania, opracowania oraz ewaluacji polityk i programów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Część szkolenia prowadzona przez firmę zewnętrzną, a dotycząca SWOP, również może zostać uznana za wydatek strukturalny, tyle że w obszarze II. Społeczeństwo informacyjne i pod kodem 11 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (TIK), gdyż miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zapobieganie zagrożeniom, dotyczyło też treści cyfrowych. System SWOP to bowiem system informatyczny, którego zadaniem jest szybka transmisja informacji między jednostkami administracji publicznej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, listopad 2014, nr 222 (3863).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *