Podatek z faktury pustej

Dodał

fvKwota podatku z faktury pustej, czyli wystawionej w związku z transakcją, która faktycznie nie miała miejsca, powinna być zapłacona. Można jednak tego uniknąć dokonując korekty faktury.

Ustawa o podatku obrotowym (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w artykule 108, ust. 1 mówi jednoznacznie, że jeżeli została wystawiona faktura z kwotą podatku, to podatek należy odprowadzić. Nawet jeśli zakup w rzeczywistości nie został zrealizowany, co ma miejsce właśnie w przypadku faktury nazywanej pustą.

Jednak nawet w przypadku pustej faktury mają zastosowanie przepisy odnoszące się ogólnie do faktur (Dz. U. 2011, nr. 68, poz. 360 ze zmianami), które przewidują, że można dokonać poprawki każdej pozycji na fakturze. Można zatem bezpiecznie wystawić fakturę korygującą do faktury pustej.

Podobne podejście do tematu prezentuje także Trybunał Sprawiedliwości UE, który w orzeczeniu do sprawy C-454/98 przyznał, iż nie ma przeciwskazań do wyeliminowania faktury z obrotu  prawnego, o ile przedsiębiorca we właściwym czasie usunął całkowicie ewentualność niedopłaty w należnościach podatkowych.

Wykonanie faktury korygującej nie powinno stanowić problemu dla żadnego przedsiębiorcy, zwłaszcza, jeśli korzysta z programów do fakturowania. Proste, często darmowe oprogramowania intuicyjnie prowadzą poprzez procedurę związaną z wystawianiem korekty. W takiej sytuacji najważniejsze jest, by  po prostu nie zapomnieć o dokonaniu poprawki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *