Rozliczenie wspólników spółki cywilnej – każdy sobie rzepkę skrobie

FirmaSpółka cywilna istnieje dzięki umowie zawartej między wspólnikami. Sama nie posiada osobowości, ani zdolności prawnej. Z tego wynika, iż wspólnicy rozliczają się z fiskusem niezależnie, a każdy może wybrać formę opodatkowania według własnego uznania.

Na mocy zawartej między wspólnikami umowy przychody, jak i koszty spółki cywilnej ulegają podziałowi między tworzących ją wspólników zgodnie z ustalonym udziałem w zyskach. W nawiązaniu do tego podziału obliczana jest kwota, z której mają rozliczyć się z fiskusem poszczególni wspólnicy. Z tym, że każdy może to zrobić na innych zasadach.

Wspólnicy mogą wybrać opodatkowanie według ogólnych zasad (karta podatkowa, bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Należy przy tym mieć na uwadze, że niektóre formy opodatkowania wymagają spełnienia konkretnych warunków. Szczególnym przypadkiem jest poza tym kwestia ryczałtu – jeśli dla rozliczenia dochodów spółki jeden ze wspólników wybierze właśnie ryczałt, pozostali muszą zrobić to samo. Natomiast, jeżeli dany wspólnik prowadzi dodatkowo indywidualnie działalność gospodarczą, którą opodatkowuje ryczałtem, nie ma to wpływu na sposób, w jaki zdecyduje się rozliczać z dochodów uzyskanych przez spółkę cywilną.

Odwrotnie rzecz się ma z podatkiem liniowym wybranym przy opodatkowaniu działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Jego wybór pociąga za sobą automatycznie opodatkowanie tą formą również dochodów przynoszonych przez spółkę, a rozliczanych przez tego akurat wspólnika.

Z opodatkowania dochodów spółki stawką 19 – procentową nie mogą natomiast skorzystać wspólnicy, którzy w bieżącym roku podatkowym wykonywali taki sam charakter pracy w ramach działalności gospodarczej, jak ta świadczona dla byłego, lub obecnego pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *